MARK VAN ROY

Mark Van Roy behaalde het diploma van Licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 1979 en is advocaat sinds 1983, eerst aan de Balie van Brussel, later ook aan de Balie van Leuven.

Hij heeft een bijzonder ruime ervaring in alle juridische aspecten van het personen- en familierecht: echtscheidingen en samenlevingsproblemen tussen niet gehuwde koppels, afstammingsgeschillen, erfeniskwesties, vereffening-verdeling na echtscheiding of samenwonende ongehuwde koppels,…

In onze snel wijzigende maatschappij met haar internationalisering komt zijn kennis van het internationaal familiaal privaatrecht hem zeer goed van pas om geschillen tussen koppels met verschillende nationaliteiten voor de rechtbank te begeleiden.

Hij volgde in 2000 een opleiding voor bemiddeling in familiale geschillen en was gedurende jaren erkend als familiaal bemiddelaar.

Zijn juridische kennis en ondervinding in familierechtelijke geschillen laten hem toe de dossiers die hem worden toevertrouwd te beoordelen met een goede inschatting van het mogelijke resultaat.

Daarnaast zijn zijn interesses divers. Het contractenrecht in het algemeen, waaronder huur, koop, leningen en invorderingen van onbetaalde facturen, beheerst hij grondig. De kennis die hij opdeed in het vreemdelingenrecht lieten hem toe les te geven aan de Brusselse Nederlandse Orde van advocaten inzake arbeidsvergunningen en beroepskaarten.

Hij werkt eveneens in het bouwrecht en de ruimtelijke ordening. In deze materies heeft hij een ruime praktijkervaring opgebouwd tijdens zijn schepenmandaten in de periodes 2000-2006 en 2012-2018 in de gemeente Tervuren, waarbij hij bevoegd was voor onder meer stedenbouw, ruimtelijke ordening, mobiliteit, erfgoed en milieu.

Voorkeurmateries: 

  • Familierecht in al zijn onderdelen,
  • Familiaal internationaal privaatrecht,
  • Vereffening en verdelingen,
  • Contractenrecht

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Contact: mark.van.roy@dgv-law.be

Tel: 02/743.15.27

GSM: 0477.342.785


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x