Tarieven

HONORARIA - ERELONEN EN KOSTEN

De kostprijs die de advocaat aanrekent bestaat enerzijds uit de kosten voor de werking van het kantoor, anderzijds uit erelonen, d.w.z. de vergoeding voor zijn prestaties. De gerechtskosten (voor gerechtsdeurwaarder, griffie, vertaling,...) zijn hier niet inbegrepen.

Bij het aanvatten van de zaak wordt een voorschot gevraagd. ln de loop van de procedure kunnen er aanvullende voorschotten gevraagd worden en/ of tussentijdse afrekeningen opgesteld worden. Bij het einde van de zaak ontvangt de cliënt(e) een gedetailleerde eindafrekening.

De erelonen worden in beginsel per uur berekend in functie van de tijd die aan het dossier besteed werd. Uitzonderlijk kunnen de erelonen berekend worden in functie van de waarde van de zaak en het bekomen resultaat.

Bij het eerste gesprek worden duidelijke afspraken gemaakt over het uurtarief en het tarief van de kosten. Het uurtarief schommelt tussen 100 en 150 €.

Indien er geen andere afspraak daarover is, hanteert uw advocaat het standaardtarief van 130 €/uur.

De prijs van een consultatie van een half uur bij een advocaat van ons kantoor bedraagt in beginsel 70 €.

Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten onderworpen aan de BTW-plicht en moet op elk gevraagd bedrag 21% BTW aangerekend worden.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x