Wettelijke informatie

Denys-Grouwels-Van Roy is een groepering van advocaten. De leden van de groepering zijn advocaten die ofwel in persoon, dan wel in een vennootschap, de kosten verbonden aan het advocatenkantoor delen.

De advocaten oefenen hun beroep van advocaat uit in België. Ze zijn lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel, behalve Laura Trigaux die lid is van de Franse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel.

Hun nummer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) is het volgende:

  • Luc Denys 0848.585.890
  • Miep Grouwels BV 0742.902.214
  • Mark Van Roy 0812.534.257
  • Hilde Van Vreckom 0534.890.563
  • Peter De Lange 0683.713.111
  • Laura Trigaux 0691.924.457 
  • Lotte Buekenhout 0704.589.291
  • Caroline Ponsaerts 0736.417.070

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat van de groepering is via een collectieve polis bij de Orde van advocaten verzekerd.

Denys-Grouwels-Van Roy zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden zoals advocaten in binnen- of buitenland, notarissen, gerechtsdeurwaarders, boekhouders enz., de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De samenwerking met deze derden gebeurt steeds in het belang van en na voorafgaandelijk overleg met de cliënt. ledere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x