LUC DENYS

Luc Denys behaalde het diploma van Licenciaat in de rechten aan de KU Leuven in 1975 en is sinds 1976 advocaat bij de Balie van Brussel. 

Hij is een vooraanstaand specialist in het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. Hij was van 1986 tot 2017 lesgever van dit vak aan de advocaten-stagiairs bij de Balie te Brussel. Hij was lid van de Commissie ingesteld in het raam van de regularisatiewet van 22 december 1999 en van 1991 tot 1996 plaatsvervangend lid van de Commissie van advies voor vreemdelingen. Hij was gedurende meer dan 20 jaar vertegenwoordiger voor België van ELENA (European Legal network on asylum), de juridische afdeling van ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Hij is sedert vele jaren lid van de Commissie vreemdelingenrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Hij is de auteur van het 'Handboek vreemdelingenrecht' uitgegeven door de Orde van Vlaamse Balies. Bij INNI Publishers verscheen in 2019 de vierde uitgave van zijn ‘Overzicht van het vreemdelingenrecht'. Hij schreef verscheidene bijdragen in de reeks 'Migratie- en migrantenrecht' uitgegeven door Die Keure en was spreker op talrijke studiedagen aan verscheidene universiteiten en openbare instellingen. Hij is sinds 1993 redactielid van het 'Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht' en publiceerde daarin vele bijdragen en noten onder rechtspraak. Hij is auteur van verscheidene bijdragen in het Rechtskundig Weekblad, waaronder een overzicht van rechtspraak Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in 2019.  Hij is sinds vele jaren voorzitter of lid van de vzw 'Aide aux personnes déplacées', voorheen gevestigd in Hoei en nu in Luik. 

Daarnaast heeft hij een ruime ervaring in materies die verband houden met vreemdelingen- en vluchtelingenrecht, zoals aanvragen om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, weigeringen van huwelijk en wettelijke samenwoning door de gemeente, erkenning als staatloze, familiaal internationaal privaatrecht, enz.

Hij behaalde het attest van cassatieadvocaat in strafzaken. 

Een lijst van zijn publicaties vindt u hier ; https://advocatenavocats-my.sharepoint.com/personal/info_dgv-law_be/Documents/LD/publicatie/biblio.docx

Hij was van 1989 tot 2000 gemeenteraadslid en van 2001 tot 2012 schepen voor Groen in de multiculturele gemeente Schaarbeek. Hij is auteur van talrijke wetsvoorstellen, amendementen bij wetsontwerpen en schriftelijke vragen ingediend door parlementsleden van Groen. Door zijn ervaring in de lokale politiek heeft hij een ruime kennis van het administratief recht, d.w.z. de brug tussen burger en overheid. Vóór de uitoefening van dit mandaat was hij van 1985 tot 1988 lid van de Probatiecommissie te Brussel en van 1986 tot 1988 plaatsvervangend vrederechter in het 4de kanton te Brussel. 

Voorkeurmateries

  • Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
  • Staatloosheid
  • Wetboek Belgische nationaliteit

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits

Contact: luc.denys@dgv-law.be

Tel: 02/743.15.25


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x