LAURA TRIGAUX

Laura Trigaux behaalde het diploma van Master in de rechten aan de Université Catholique de Louvain in 2015 met een specialisatie in Europees recht en Mensenrechten. Sindsdien blijft zij zich regelmatig bijscholen in de rechtsgebieden die binnen haar expertise vallen.

Voordat Laura lid werd van de Balie, deed zij waardevolle ervaring op in internationale relaties, internationaal mensenrechten en internationaal strafrecht tijdens haar werk bij de Delegatie Wallonië-Brussel (WBI) en de Legal Policy Office (LPO) van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties (VN) voor de Mensenrechten (OHCHR) te Genève. Vervolgens trad zij toe tot het Odysseus Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe (ULB) te Brussel, waar zij zich verder heeft gespecialiseerd in het Europees vluchtelingen- en migratierecht.

Sinds april 2018 is Laura advocaat bij de Franse Orde van Advocaten.

Ze werkte eerst voor het advocatenkantoor Just Rights dat zeer actief was op het gebied van de administratieve detentie van vreemdelingen in gesloten centra. Sinds januari 2021 maakt zij deel uit van het team van DGV-Law waar zij zich voornamelijk richt op vluchtelingen-, migratie- en familierecht (waaronder internationale bescherming, staatloosheid, humanitaire en medische regularisatie, gezinshereniging, visumaanvragen, nationaliteit, beroep tegen weigeringen van huwelijk en wettelijke samenwoning, afstamming, internationale kinderontvoeringen,…).

Laura heeft met succes meerdere zaken behandeld bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de speciale procedures van de Mensenrechtenraad van de VN.

Omdat zij ernaar streeft haar diensten ter beschikking te stellen aan eenieder, werkt zij, indien u aan de voorwaarden voldoet, in het kader van de Juridische Bijstand.

Aarzel niet om contact met haar op te nemen, bij voorkeur per e-mail, om uw specifieke situatie te bespreken.


Voorkeurmateries: 

  • Mensenrechten;
  • Vluchtelingenrecht;
  • Staatloosheid
  • Migratierecht 

Talen:  Frans en Engels

Contact : laura.trigaux@dgv-law.be ou laura.trigaux@avocat.be

Tel: (+32) 495/16.68.02


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x