LAURA TRIGAUX

Laura Trigaux behaalde het diploma van Master in de rechten aan de Université Catholique de Louvain in 2015.

Voor zij begon als advocate, heeft zij stages gelopen bij de Afvaardiging Wallonie-Bruxelles en de Legal Policy Office van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (VN) te Genève. Hierbij lag de focus van haar stages telkens op internationale relaties, internationaal recht en mensenrechten. Ze nam onder andere deel aan de 31e tot de 33e zittingen van de Mensenrechtenraad van de VN en aan talrijke vergaderingen in verschillende gespecialiseerde agentschappen en organen van de VN. Ze heeft onderzoek gedaan in mensenrechten, internationaal strafrecht, internationaal humanitair recht en diverse nationale wetten. Ze heeft ook meegewerkt aan de verbetering van internationale mensenrechtenrapporten vanuit juridisch oogpunt.  

Hierna heeft zij gewerkt bij het Odysseus Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe te Brussel, waar zij zich verder heeft gespecialiseerd in het Europees vluchtelingen- en migratierecht. 

Sinds april 2018 is zij advocaat bij de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel met het doel om concrete impact te hebben op het leven van mensen, en meer bepaald op het leven van kwetsbare personen (asielzoekers, slachtoffers van foltering en andere onmenselijke en vernederende behandelingen,...). 

Eerst is zij gaan werken voor het advocatenkantoor Just Rights, dat zeer actief was op het gebied van vluchtelingenrecht en administratieve detentie van vreemdelingen. In die periode heeft zij verschillende beroepszaken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gevoerd en is zij tussengekomen in het kader van de speciale procedures van de Mensenrechtenraad van de VN.

Sinds 2021 is zij lid van de groepering van advocaten DGV-Law waar zij voornamelijk werkt in vluchtelingenrecht, vreemdelingenrecht en familierecht.

Voorkeurmateries: 

  • Mensenrechten;
  • Vluchtelingenrecht;
  • Vreemdelingen- en migratierecht 

Talen:  Frans en Engels

Contact : laura.trigaux@dgv-law.be 

Tel: 0495/16.68.02


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x