MIEP GROUWELS

Miep Grouwels behaalde het diploma van Licenciaat in de rechten in 1980 en in de criminologie in 1982 aan de KU Leuven. Zij is advocate aan de Balie van Brussel sinds 1983.

Waar Miep Grouwels zich aanvankelijk toelegt op het strafrecht, genieten twee andere rechtstakken al gauw haar bijzondere interesse en groeien uit tot blijvende voorkeurmateries en dagelijkse praktijk: het vreemdelingenrecht in al zijn aspecten, en het burgerlijke aansprakelijkheidsrecht met specifieke aandacht voor het verkeersrecht en de evaluatie materiële en lichamelijke schade.

Van 1995 tot 2000 gaf zij les in het vreemdelingenrecht aan advocaten-stagiairs bij de balie van Brussel. Zij was plaatsvervangend lid van de Commissie ingesteld in het raam van de regularisatiewet van 22 december 1999. Sinds 2008 is zij redactielid van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht.

Haar jarenlange praktijk in het vreemdelingen-, verkeers- en aansprakelijkheidsrecht maken het mogelijk snel advies te kunnen geven en akties te ondernemen, en dit steeds op een betrokken, persoonlijke manier.

Daarnaast is zij bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken sinds april 2011.

Waar mogelijk wordt in alle door haar beoefende materies bemiddeling voorgesteld.

Miep Grouwels oefent haar advocatenpraktijk uit via een eenmansvennootschap, met de naam BV Miep Grouwels

Voorkeurmateries: 

  • Vreemdelingenrecht
  • Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
  • Verkeersrecht

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Contact: miep.grouwels@dgv-law.be

rechtstreekse lijn: 02/743.15.21


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x